Bestuur

people.png

Stichting De Muzikantine

In 2015 is Stichting De Muzikantine opgericht om initiatiefnemers Bram Jacobs en Joep van Wegberg te ondersteunen. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit 4 leden, allen uit Horst aan de Maas en met een muzikaal hart.

Het stichtingsbestuur stelt het beleid van De Muzikantine op, stuurt de projectmedewerkers aan en is de formele gesprekspartner voor financierende instanties.

Jaarlijks stellen bestuur en projectmedewerker een projectplan op ter verantwoording van de subsidieaanvraag. Dit bestand kunt u via deze link teruglezen.

Thijs.jpg

Thijs Lenssen 

Voorzitter / Penningmeester

Muziek, techniek, performen en organiseren zit diep in mijn DNA en is daarom één van mijn grootste passies. 
De Muzikantine is in dat kader een bron van veelzijdigheid!

Patrick.jpg

Patrick Craenmehr

Secretaris

Van jongs af aan heel veel muziek geluisterd, maar nooit zelf muziek gemaakt. In 2018 de stoute schoenen aangetrokken en gestart met gitaarles en zo ook met De Muzikantine in contact gekomen. Horst aan de Maas bruist op muzikaal gebied en ik vind het fantastisch om hier een klein beetje aan bij te kunnen dragen.

Ger.jpg

Ger van Rensch

Bestuurslid

Muziek is belangrijk. Voor iedereen. Zo lang als ik me kan herinneren ben ik liefhebber geweest : blokfluit, gitaar, zingen, bugel. Ook bestuurlijk, als voorzitter van MV St. Caecilia America en wethouder cultuur. Ik hoop er aan te kunnen bijdragen dat alle kinderen de kans krijgen hun talent te ontwikkelen en te genieten van al het mooie dat muziek te bieden heeft.

Gerard.jpg

Gerard Gubbels

Bestuurslid

Verbinding en samenwerking zijn twee drijfveren in mijn leven.  Wat is er mooier dan (jonge) mensen te helpen om dit ook te realiseren.  Dat dit kan door middel van mijn grote passie - muziek maken, is een bonus!