Welkom bij de Muzikantine

Daar zit muziek in!
 

Stichting de Muzikantine staat voor ‘Verbinden’, ‘Ontwikkelen’ en ‘Faciliteren’! Iedereen verdient de optimale omstandigheden om zich muzikaal te kunnen ontwikkelen. Horst aan de Maas zet zich op de kaart als Popdorp van Limburg en wij helpen hier graag aan mee! Jong, oud, beginner of gevorderde muzikant? Voor iedereen staat de Muzikantine klaar!

Lokale muzikanten hebben het initiatief genomen om de stichting op te starten. Sinds 2015 is de Muzikantine actief. De aanpak wordt opgesteld door het bestuur op basis van de de drie peilers: ‘Verbinden’ , ‘Ontwikkelen’ en ‘Faciliteren’. Een drietal freelance projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de activiteiten - van concept tot uitvoering.


 

We verbinden muzikanten door hen actief samen te brengen in nieuwe en bestaande activiteiten. Onder het kopje ‘Ons netwerk’ vind je een overzicht van onze contacten. De Muzikantine ontwikkelt, op eigen initiatief of in samenwerking een educatief aanbod en buitenschoolse programma's. Zie voor meer informatie het kopje ‘Educatie’. Daarnaast faciliteren we muzikanten en muziekonderwijs door het aanbieden van volledig ingerichte repetitie- en lesruimtes. Zie hiervoor het kopje ‘Repeteren’.

 Zoals te zien is in onze agenda regelen we voor iedereen wat wilt. Zo heeft elke muzikant iets leuks om naar uit te kijken! Mis jij iets in de agenda? Of heb je leuke ideeën? Laat het ons weten Vragen zijn altijd welkom! De Muzikantine werkt voornamelijk vraaggericht. Muzikanten, organisaties of educatieve instellingen kunnen hun muzikale uitdagingen of ideeën voorleggen. Past dit past binnen de drie peilers? Dan kunnen onze projectmedewerkers mogelijk verder helpen!

Agenda

Waar is het vandaag te doen? In De Muzikantine-agenda vind je het complete en actuele overzicht van onze evenementen, workshops en andere activiteiten.